KKL

Haifa

Hagefen

Kfar-Saba

Haneviim

Holon

Rothchild

Kefar-Saba

Ben-Zvi

Jerusalem